MÓWIĄCE OBRAZKI Zobacz większe

MÓWIĄCE OBRAZKI

Nowy

97 Przedmioty

999,00 zł

Więcej informacji

Mówiące Obrazki

Mówiące obrazki to program służący głównie do terapii dzieci niedosłyszących. Połączenie idei kolorowych plansz, animacji i naturalnych odgłosów otaczającego świata, tworzy uniwersalne narzędzie wspomagające terapię logopedyczną, zwłaszcza dzieci z uszkodzonym narządem słuchu.
Dzięki programowi dzieci uczą się rozróżniania dźwięków. Do każdej ilustracji przypisany jest naturalny dźwięk, w ten sposób dziecko jednocześnie słyszy dźwięk i widzi źródło jego pochodzenia lub sytuację, w której dźwięk powstaje.

Program ułatwia także opanowanie różnych pojęć językowych, m.in. stosunków przestrzennych (nauka rozumienia przyimków), antonimów, nazw kolorów, nazw instrumentów muzycznych, pojazdów, zwierząt, zjawisk przyrody. Jest zatem również to świetna pomoc dla małych dzieci uczących się mówić.
Ćwiczenia te mogą też wspomagać kształtowanie się mowy dzieci upośledzonych, z autyzmem i z ORM. Mogą być dobrym wstępem do doskonalenia ich mowy i zasobu leksykalnego (zarówno biernego jak i czynnego).

Program zawiera ponad 100 interaktywnych ilustracji i animacji. Dźwięk uruchamia się po kliknięciu ilustracji. Dodatkowo ilustracja ta animuje się w zabawny sposób, co zachęca dziecko do wielokrotnego odtwarzania dźwięku i wykonywania ćwiczeń. Wszystkie obrazki mogą zostać wydrukowana w wersji czarno-białej i przekazane dziecku do pokolorowania jako zadanie domowe.
Atutem programu są także zebrane i w dostępny sposób opisane informacje o narządzie słuchu, jego rozwoju w ontogenezie, możliwych zaburzeniach i stymulacji oraz propozycje prostych ćwiczeń grafomotorycznych i na zrozumienie tekstu dla dzieci umiejących już czytać i pisać.

Wszystkie nabyte przez pacjenta umiejętności mogą zostać sprawdzone na licznych stronach testowych zawierających ćwiczenia, będące jednocześnie doskonałym pretekstem do zabawy (kolorowanki, gry pamięciowe, łączenie w pary i inne).

Materiał zawarty w programie, obejmujący animowane ilustracje i naturalne dźwięki, zebrany jest w następujące rozdziały:

 • Odgłosy zwierząt,
 • Odgłosy środków komunikacji,
 • Odgłosy z życia domowego,
 • Instrumenty muzyczne,
 • Określenia kolorów,
 • Antonimy – wyrazy przeciwstawne,
 • Określenia miejsca,
 • Odgłosy przyrody,
 • Kosmici na Ziemi.

\"\"

Program umożliwia:

 • nagranie wypowiedzi dziecka i porównanie jej z przygotowanymi w programie dźwiękami,
 • przeprowadzenie ćwiczeń wrażliwości słuchu,
 • pracę z tekstem (prozą i rymowanym – związanym tematycznie z każdym z działów)
 • informacje dla rodzicówi pedagogów o kształtowaniu się słuchu u dzieci; odbiorze dźwięków (mowa bierna) oraz w wypowiadaniu się (mowa czynna).

Program może zostać wykorzystany zarówno w diagnozie, jak i terapii logopedycznej.

UWAGA: program nie działa pod systemem operacyjnym VISTA

21 other products in the same category:

Wykonanie: Netidea.pl - Strony internetowe