Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Powstało w końcu lat dziewięćdziesiątych siłą zaangażowania profesjonalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Misją naszą jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom niemówiącym oraz rozwijanie i popularyzacja metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) w Polsce.

 

Działalność Stowarzyszenia obejmuje następujące obszary:

ü  popularyzacja wiedzy i doświadczeń dotyczących metod komunikacji wspomagającej poprzez publikacje i szkolenia,

ü  konsultacje dla osób niemówiących,

ü  tworzenie programów terapeutycznych dla osób niemówiących,

ü  sprzedaż urządzeń i pomocy do porozumiewania się we współpracy z HARPO.

 

Władze Stowarzyszenia:


Elżbieta Kwiatkowska                           -  Prezes

Małgorzata Rymarz                               -  V-ce Prezes

Katarzyna Nizołek                                -  Sekretarz

Magdalena Nosko-Goszczycka                -  Skarbnik


Stowarzyszenie działa na terenie RP

Stowarzyszenie było głównym organizatorem:

ü  I Międzynarodowej Konferencji „Pomoc dziecku niepełnosprawnemu – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania”, która odbyła się w Kwidzynie w 1998 roku.

ü  III Regionalnej Konferencji Krajów Europy Centrali i Wschodniej „Wspomagające sposoby porozumiewania się”, która odbyła się w 2001 roku.

Oraz  współorganizatorem:

ü  II Międzynarodowej Konferencji „ Psychoterapia dzieci z niepełnosprawnością złożoną – alternatywne i wspomagające metody komunikacji”, która odbyła się w Warszawie 1999 roku.

I.  Program PFRON „PARTNER”:

a)  grupy terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych

b) szkolenia dla rodziców, wolontariuszy i specjalistów z całej Polski

c) wielospecjalistyczne konsultacje dla dzieci niepełnosprawnych

II. Projekt pt. „AAC- Alternatywne sposoby porozumiewania się osób niepełnosprawnych - pomostem w rozwoju demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” wybrany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

III. „Pomoc w przeprowadzeniu działań związanych z przekształceniami społecznymi poprzez przekazywanie wiedzy na temat AAC". Program "Przemiany w Regionie - RITA" finansowany przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności.

IV. Wspieranie przestrzegania praw obywatelskich i integracji społecznej osób niepełnosprawnych w Armenii. Program "Przemiany w regionie" RITA finansowany przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności.

 


Wykonanie: Netidea.pl - Strony internetowe