OBSERWACJE DZIECI, KTÓRE UZYSKAŁY NISKĄ SKUTECZNOŚĆ POROZUMIEWANIA SIĘ:

OBSERWACJE DZIECI, KTÓRE UZYSKAŁY WYSOKĄ SKUTECZNOŚĆ POROZUMIEWANIA SIĘ:

 

Źródło: Grycman M, (fragmenty badań) (2009), Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. Niepublikowana rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Ossowskiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


Wykonanie: Netidea.pl - Strony internetowe