Wspólnie wspieramy rozwój dzieci.

 

W jaki sposób najlepiej pomóc osobom, które zmagają się z problemem niepełnosprawności i sprawić, by każdy mógł rozwijać swój indywidualny potencjał? To pytanie było i nadal jest motorem działań Stowarzyszenia Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie.  Jego misją jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz rozwijanie i popularyzacja metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej w Polsce. Stowarzyszenie  wyrosło z potrzeby uzupełnienia działań SP Ośrodka Terapii i Rehabilitacji, gdy okazało się, że dla osób niepełnosprawnych brakuje zarówno oferty terapeutycznej, rehabilitacyjnej jak i edukacyjnej opartej o wspomagające sposoby porozumiewania się. Niepełnosprawność przecież nie jest wyłącznie zjawiskiem medycznym czy medyczno-opiekuńczym lecz obejmuje wszystkie sfery rozwoju i funkcjonowania człowieka angażując też najbliższą rodzinę, a porozumiewanie jest najważniejszym elementem naszego życia.

Stowarzyszenie od początku swojego istnienia wspiera, dyktowane przez potrzeby klienta SPOTiR, działania terapeutyczne i rehabilitacyjne. Umożliwia wprowadzanie wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania skutecznie pomagając swym podopiecznym w pokonywaniu barier komunikacyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom licznej grupy dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodziców utworzyło Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Zadaniem jej, w myśl zasady „im wcześniej, tym lepiej”, jest organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Specjaliści pracujący pod kierownictwem dr Magdaleny Grycman są przekonani, że każdy indywidualny program terapeutyczny musi bazować na komunikacji, bo właśnie mowa  i zdolność porozumiewania się świadczą o człowieczeństwie.Ważne jest by budowanie systemu komunikacyjnego oparte było na aktywnym modelu uczestnictwa składającym się z diagnozy, strategii terapeutycznych oraz superwizji.
To działania niezbędne dla efektywności procesu rehabilitacji są realizowane dzięki dofinansowaniu władz lokalnych. Opracowane programy terapeutyczno-rehabilitacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb, zawierają wiele instruktaży, wskazówek i materiałów do ćwiczeń z niepełnosprawnym dzieckiem w domu. Rodzice mają możliwość korzystania z wypożyczalni  sprzętu oraz pomocy terapeutycznych i rehabilitacyjnych, by w warunkach domowych utrwalać z dzieckiem zdobyte umiejętności.

            Dziś możemy szczycić się rozwiązaniami jakie oczekują rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz władze lokalne wielu powiatów. Głównie dzięki zaangażowaniu oraz finansowemu wsparciu władz miasta Kwidzyn, gmin powiatu kwidzyńskiego, Starostwa Powiatowego w Kwidzynie pod jednym dachem udało się stworzyć miejsce, które swą specjalistyczną opieką obejmuje dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz zapewnia pomoc potrzebną rodzinie.

Stowarzyszenie, Ośrodek Terapii i Rehabilitacji oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wspólnie realizują wiele uzupełniających się działań zapewniając osobom potrzebującym kompleksowe zaspokajanie potrzeb wynikających z niepełnosprawności.  Wiedza i doświadczenie zdobyte przez lata praktyki pozwala zapewnić naszym klientom najlepszą jakość terapii i rehabilitacji, a  indywidualne programy terapeutyczne budować w oparciu o strategię likwidacji barier komunikacyjnych.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

http://forum.e-kwidzyn.pl/viewtopic.php?f=127&t=12676


Wykonanie: Netidea.pl - Strony internetowe